Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úvodní stránka

Handicapovaným studentům Univerzity Palackého poskytuje Centrum:

  • vysoce odborný, kvalitní a komplexní poradenský, technický a terapeutický servis,
  • vyvíjí spolupráci se studijními odděleními jednotlivých fakult,
  • poskytuje poradenské služby pro vyučující
  • a spolupracuje i se středními školami, na nichž studenti se zdravotním postižením studují

Kontakty s praktickými aspekty života handicapovaných, zprostředkovaných v rámci Centra, přispívají k udržování vysoké odborné úrovně vysokoškolských pedagogů studijního oboru Speciální pedagogika a dalších příbuzných oborů.

Prioritou Centra je poradenská pomoc handicapovaným studentům Univerzity Palackého, popřípadě uchazečům o přijetí ke studiu.


Projekt Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0017

Stránka aktualizována: 20. 11. 2013, Daniel Agnew